Prosjekter og tiltak vi støtter

  • Trivselstiltak for eldre
  • Fritidstilbud rettet mot barn og unge (ikke generelle tiltak til idrettslag og lignende)
  • Friluftsliv
  • Stimulerende tiltak til praktisk/yrkesrettet utdanning som ikke inngår som en naturlig del av offentlig sektors ansvar

Søknadsfrister

15. FEBRUAR 2021

15. AUGUST 2021

15. NOVEMBER 2021

Søknadsskjema for neste søknadsrunde åpner 4. januar 2021.

Vanlige spørsmål

Disse fikk tildelt støtte i 2020

Del denne siden