Prosjekter og tiltak vi støtter

  • Trivselstiltak for eldre
  • Fritidstilbud rettet mot barn og unge (ikke generelle tiltak til idrettslag og lignende)
  • Friluftsliv
  • Stimulerende tiltak til praktisk/yrkesrettet utdanning som ikke inngår som en naturlig del av offentlig sektors ansvar

Søknadsfrister

15. FEBRUAR

15. AUGUST

15. NOVEMBER

Vanlige spørsmål

Disse fikk tildelt støtte i 2020