Det var en rørt lagleder, Karen Dretvik, som tok imot gavesjekken fra banksjef Per Martin Olsen fra SpareBank 1 Nord-Norge.

– Vi er utrolig takknemlige for støtten fra stiftelsen. Det å kunne gi rusmisbrukere et alternativ er veldig viktig for oss, forteller Karen Dretvik, som til daglig er koordinator hos Kirkens Bymisjon i Bodø.

Gatefotball bidrar til fellesskap, glede og mestring

Glimtvis er et lavterskel aktivitetstilbud til mennesker som trenger en god start på sin rusfrie tilværelse. Aktiviteten er gatefotball og målet er å skape fellesskap, glede og mestring. Deltakelse gir også en mulighet til å forbedre sin fysiske og psykiske helse.

Gatefotball-laget Glimtvis ble startet etter initiativ fra brukerne i rusmiljøet i Bodø og kom til gjennom et samarbeid mellom Kirkens Bymisjon Bodø og Fotballklubben Bodø/Glimt. Glimtvis har trening en gang i uken på et treningssenter i Bodø som har egne ball-binger. Treningene ledes av en ansatt i samarbeid med spillerne. De som skal delta på treningene må være rusfrie.

Lagleder Karen Dretvik er utrolig glad for at det finnes en mulighet til å kunne gi et bra fritidstilbud også til denne gruppa.

– Det jeg setter aller høyest er å kunne gi folk en følelse av mestring. Vi er opptatt av at spillerne kan se bort fra rusidentiteten, og heller føle at de oppnår noe gjennom fotballen og Glimtvis, sier Dretvik til Avisa Nordland.

Det som skjer på treningsfeltet er det viktigste

I 2017 deltok laget på NM i gatefotball i Tønsberg. Turen ble en suksess og Glimtvis tok med seg Fair-play prisen hjem igjen til Bodø. Også i år er målet å delta på NM i gatefotball som arrangeres i Kongsvinger.

– Det er utrolig viktig at vi har en treningsarena hvor vi kan ha det moro og ha det sosialt. Det spiller ingen rolle om du har spilt eller ikke spilt fotball tidligere. Dette fordi vi får Glimtvis til å fungere som en god gruppe uansett, forteller trener for laget, Cato Moan, til Avisa Nordland.

Tage Jensen spiller på Glimtvis og han er takknemlig for at det finnes et slikt tilbud som kan bidra til å hjelpe folk ut av rusavhengighet.

– Det betyr mye at vi har fotballen slik at vi ikke bruker tiden på andre ting. Det har gjort at vi prioriterer annerledes enn det vi gjorde før.

Les omtalen i Avisa Nordland (Pluss-sak)

Bildet viser, oppe fra venstre: Cato Moan (trener), Johnny Holmen, Magnus Clausen, Per Martin Olsen (banksjef, S​pareBank 1 Nord-Norge). Nede fra venstre: Eirik Hunstad, Tage Jensen, Karen Dretvik (lagleder).

Foto: Marcus Vikse Johnsen