Rolf Eigil Bygdnes

Daglig leder

Mobil: 905 19 774
E-post: rolf.eigil@snnstiftelsen.no

Mette Hanssen Døsvik

Kontorleder

Mobil: 920 69 016
E-post: mette@snnstiftelsen.no

Hvis du har spørsmål om søknader eller utbetaling av tilskudd, ta kontakt med Mette.

Bakgrunn

Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge ble stiftet 5. mai 2011.

Formålene til Stiftelsen er å være en stabil og langsiktig eier i SpareBank 1 Nord-Norge, og videreføre sparebanktradisjoner gjennom å gi gaver til allmennyttige formål. Stiftelsene er største nordnorske eier i SpareBank 1 Nord-Norge med en eierandel på 1,41 prosent.

Formål

  • Stiftelsens hovedformål er å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 Nord-Norge, herunder forvalte de egenkapitalbevis som Stiftelsen ble tilført ved opprettelsen og så langt det er mulig delta i emisjoner i SpareBank 1 Nord-Norge.
  • Stiftelsen skal videreføre sparebanktradisjoner gjennom eierskap i SpareBank 1 Nord-Norge.
  • Stiftelsen kan for øvrig plassere midler på en hensiktsmessig og betryggende måte ut i fra hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning.
  • Stiftelsen skal yte gaver til allmennyttige formål. Slik tildeling skal likevel maksimalt kunne skje innenfor rammen av årets overskudd i Stiftelsen. Gaveutdelingen skal skje til allmennyttige formål innenfor SpareBank 1 Nord-Norges markedsområde.
  • Stiftelsen kan ellers utøve annen virksomhet som er forenelig med angitte formål og den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Mer informasjon