Vi støtter prosjekter som bidrar til
engasjement og glede i ditt lokalmiljø

61 257 495 kroner

ble delt ut i 2023, fordelt på 300 gaver.

Barn og unge

Fritidstilbud
15 900 103,-

Inkludering
7 776 044,-

Beredskap
25 227 148,-

Friluftsliv

Unge og miljø
3 032 100,-

yrkesrettet utdanning

Ungdom og utdanning
3 384 450,-

Ikon av lyspære

Kultur
5 000 000,-

Talentstipend

Juletilstelning
937 650,-

Se hvem som mottok gavene »

Søknadsfrister

15. februar

15. august

15. november

Søknadsskjema åpner ca. 1,5 måneder før hver frist.

Se hva du kan få støtte til »

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev

Vi bidrar med støtte til allmennyttige formål i hele landsdelen. Hold deg oppdatert på søknadsfrister og prosjektene vi støtter.