Vi støtter prosjekter
som bidrar positivt for
barn, unge og eldre.

21 426 889 kroner

ble delt ut i 2020, fordelt på 148 gaver.

Barn og unge

Barn og unge
4.816.854,-

Eldre

Eldre
3.635.265,-

Friluftsliv

Friluftsliv
4.927.410,-

yrkesrettet utdanning

Tiltak til praktisk/
yrkesrettet utdanning
1.420.000,-

Stipend for kompetanseheving

Annet
5.000.000,-

Talentstipend

Talentstipend
1.627.360,-

Se hvem som mottok gavene »

Søknadsfrister

Gaver

15. november
2021

15. februar
2021

15. november
2022

Søknadsskjema åpner ca. 1,5 måneder i forveien.

Siste nytt

Nyhetsarkiv