Søk om midler til
allmennyttige formål eller
Talentstipend for unge kulturtalenter

18 746 581 kroner

ble delt ut i 2019, fordelt på 111 gaver.

Barn og unge

Barn og unge
4.726.400,-

Eldre

Eldre
1.849.399,-

Stipend for kompetanseheving

Stipend for kompetanseheving
5.316.350,-

Friluftsliv

Friluftsliv
5.222.502,-

yrkesrettet utdanning

Stimulerende tiltak til praktisk/
yrkesrettet utdanning
1.000.000,-

Talentstipend

Talentstipend
631.930,-

Se hvem som mottok gavene »

Søknadfrister

Gavefond

15.
FEB

15.
AUG

15.
NOV

Søknadsskjema åpner ca. 1,5 måneder i forveien.

Talentstipend

1.
APR

Søknadsskjema åpner ca. 1. februar 2021.

Siste nytt

Nyhetsarkiv