Vi støtter prosjekter
som bidrar positivt for
barn, unge og eldre.

12 430 762 kroner

ble delt ut i 2021, fordelt på 140 gaver.

Barn og unge

Barn og unge
3 919 319,-

Eldre

Eldre
1 353 200,-

Talentstipend

Juletilstelning
720 063,-

Friluftsliv

Friluftsliv
1 768 180,-

yrkesrettet utdanning

Ungdom og utdanning
2 740 000,-

Friluftsliv

Unge og miljø
588 000,-

Talentstipend

Talentstipend
1 342 000

Se hvem som mottok gavene »