Vi støtter prosjekter
som bidrar til engasjement
og glede i ditt lokalmiljø.

28 654 690 kroner

ble delt ut i 2022, fordelt på 170 gaver.

Barn og unge

Barn og unge
11 092 718,-

Eldre

Eldre
1 444 770,-

Friluftsliv

Unge og miljø
8 691 532,-

yrkesrettet utdanning

Ungdom og utdanning
2 275 000,-

Humanitær ikon

Humanitært
3 700 000,-

Talentstipend

Juletilstelning
1 450 670,-

Se hvem som mottok gavene »