Vi støtter prosjekter
som bidrar til engasjement
og glede i ditt lokalmiljø.

28 654 690 kroner

ble delt ut i 2022, fordelt på 170 gaver.

Barn og unge

Barn og unge
11 092 718,-

Eldre

Eldre
1 444 770,-

Friluftsliv

Unge og miljø
8 691 532,-

yrkesrettet utdanning

Ungdom og utdanning
2 275 000,-

Humanitær ikon

Humanitært
3 700 000,-

Talentstipend

Juletilstelning
1 450 670,-

Se hvem som mottok gavene »

Søknadsfrister

15. februar

15. august

15. november

Søknadsskjema åpner ca. 1,5 måneder i forveien.

Dette kan du få støtte til

Hold deg oppdatert
med nyhetsbrev

Vi bidrar med støtte til allmennyttige formål i hele landsdelen. Hold deg oppdatert på søknadsfrister og prosjektene vi støtter.

Is på fjorden. Kattfjord på Kvaløya

Siste nytt

Nyhetsarkiv