Prosjekter vi støtter

  • Fritidstilbud rettet mot barn og unge. Tiltak som har fokus på utenforskap og psykisk helse blir prioritert.
  • Tiltak som fremmer trivsel og aktivitet for eldre.
  • Tiltak som aktiviserer og engasjerer unge som er med på å støtte miljø og klimaendringer.
  • Tiltak med fokus på ungdom og utdanning. Vi ser særlig etter tiltak som bidrar til at flere unge fullfører videregående opplæring.

Søknadsfrister

15. FEBRUAR

15. AUGUST

15. NOVEMBER

Neste søknadsrunde åpner 2. januar 2023.

Vanlige spørsmål

Disse har fått tildelt støtte hittil i 2022

Merk at noen av formålene som vi tidligere har støttet ikke gjelder fra høsten 2021. Dette gjelder for eksempel oppføring av gapahuker, utbedring av turveier, renovering av grendehus og innkjøp av utstyr til beredskapsorganisasjoner.