Vi støtter gjerne prosjekter som har verdi over tid, som bidrar til å fremme bærekraft og som skaper bolyst i landsdelen.

Prosjekter vi støtter

  • Fritidstilbud som fremmer trivsel og aktivitet.
  • Inkludering. Tiltak som bidrar til mindre ulikhet i samfunnet.
  • Beredskap. Prosjekter og tiltak innenfor rednings- og beredskapsoppgaver.
  • Unge og miljø. Tiltak som aktiviserer og engasjerer unge som er med på å støtte arbeidet for miljø og mot klimaendringer.
  • Ungdom og utdanning. Vi ser særlig etter tiltak som bidrar til at flere unge fullfører videregående opplæring.
  • Juletilstelning for de som har få eller ingen å feire jul sammen med.

Søknadsfrister

15. februar

15. august

15. november

Søknadsskjema for neste tildelingsrunde åpner 1. oktober.

Vanlige spørsmål

Disse har fått tildelt støtte i 2023