Vi støtter gjerne prosjekter som har verdi over tid, som bidrar til å fremme bærekraft og som skaper bolyst i landsdelen.

Prosjekter vi støtter

  • Fritidstilbud som fremmer trivsel og aktivitet (gjelder ikke idrettslag).
  • Inkludering. Tiltak som bidrar til mindre ulikhet i samfunnet.
  • Beredskap. Prosjekter og tiltak innenfor rednings- og beredskapsoppgaver.
  • Unge og miljø. Tiltak som aktiviserer og engasjerer unge som er med på å støtte arbeidet for miljø og mot klimaendringer.
  • Ungdom og utdanning. Vi ser særlig etter tiltak som bidrar til at flere unge fullfører videregående opplæring.

Søknadsfrister

15. februar

15. august

15. november

Søknadsskjema for neste tildelingsrunde åpner 1. juli 2024.

Vanlige spørsmål

Disse har fått tildelt støtte i 2023