Prosjekter vi støtter

  • Fritidstilbud rettet mot barn og unge, med spesielt fokus på utenforskap og psykisk helse.
  • Tiltak som fremmer trivsel og aktivitet for eldre.
  • Tiltak som aktiviserer og engasjerer unge som er med på å støtte miljø og klimaendringer.
  • Tiltak med fokus på ungdom og utdanning. Vi ser særlig etter tiltak som bidrar til at flere unge fullfører videregående opplæring.
  • Juletilstelning for de som har få eller ingen å feire jul sammen med.
    Her kan du lese mer om støtte til juletilstelninger.

Søknadsfrister

15. FEBRUAR

15. AUGUST

15. NOVEMBER

Vanlige spørsmål

Disse har fått tildelt støtte i 2021

Merk at noen av formålene som vi tidligere har støttet ikke gjelder fra høsten 2021. Dette gjelder for eksempel oppføring av gapahuker, utbedring av turveier, renovering av grendehus og innkjøp av utstyr til humanitære organisasjoner.