Prosjekter vi støtter

  • Fritidstilbud rettet mot barn og unge, med spesielt fokus på utenforskap og psykisk helse.
  • Tiltak som fremmer trivsel og aktivitet for eldre.
  • Tiltak som aktiviserer og engasjerer unge som er med på å støtte miljø og klimaendringer.
  • Tiltak med fokus på ungdom og utdanning. Vi ser særlig etter tiltak som bidrar til at flere unge fullfører videregående opplæring.

Søknadsfrister

15. FEBRUAR

15. AUGUST

15. NOVEMBER

Søknadsskjema for neste tildelingsrunde åpner ca. 20. juni 2021.

Vanlige spørsmål

Disse har fått tildelt støtte i 2021