Vi støtter gjerne prosjekter som har verdi over tid, som bidrar til å fremme bærekraft og som skaper bolyst i landsdelen.

Prosjekter vi støtter

  • Fritidstilbud rettet mot barn og unge. Tiltak som har fokus på utenforskap og psykisk helse blir prioritert.
  • Tiltak som fremmer trivsel og aktivitet for eldre.
  • Beredskap. Tiltak for organisasjoner som driver med frivillige rednings- og beredskapsoppgaver.
  • Tiltak som aktiviserer og engasjerer unge som er med på å støtte arbeidet for miljø og mot klimaendringer.
  • Tiltak med fokus på ungdom og utdanning. Vi ser særlig etter tiltak som bidrar til at flere unge fullfører videregående opplæring.

Søknadsfrister

15. FEBRUAR

15. AUGUST

15. NOVEMBER

Vanlige spørsmål

Disse har fått tildelt støtte i 2022

Merk at noen av formålene som vi tidligere har støttet ikke gjelder fra høsten 2021. Dette gjelder for eksempel oppføring av gapahuker, utbedring av turveier og renovering av grendehus.