Vi støtter gjerne prosjekter som har verdi over tid, som bidrar til å fremme bærekraft og som skaper bolyst i landsdelen.

Prosjekter vi støtter

  • Fritidstilbud som fremmer trivsel og aktivitet.
  • Inkludering. Tiltak som bidrar til mindre ulikhet i samfunnet.
  • Beredskap. Prosjekter og tiltak innenfor rednings- og beredskapsoppgaver.
  • Unge og miljø. Tiltak som aktiviserer og engasjerer unge som er med på å støtte arbeidet for miljø og mot klimaendringer.
  • Ungdom og utdanning. Vi ser særlig etter tiltak som bidrar til at flere unge fullfører videregående opplæring.

Søknadsfrister

15. februar

15. august

15. november

Vi åpner neste søknadsrunde 1. juli 2023.

Vanlige spørsmål

Disse har fått tildelt støtte i 2023

Merk at noen av formålene som vi tidligere har støttet ikke gjelder fra høsten 2021. Dette gjelder for eksempel oppføring av gapahuker og renovering av grendehus.