– Dette er helt fantastisk. Pengegaven kommer godt med når vi skal arrangere orkestersamling, forteller Morten Eilertsen, styremedlem i LVO.

Det var banksjef Jan Erik Sveum i SpareBank 1 Nord-Norge som stod for overrekkelsen på våre vegne.

Musikkhelg

Unge musikkelever fra de ni kulturskolene i Lofoten og Vesterålen er invitert til musikkhelg i Sørvågen i Moskenes kommune. Gjennom en hel helg får de unge talentene øve og spille sammen med symfonikere fra hele regionen.​​ Øvingshelgen avsluttes med konsert søndag 15. oktober på Sørvågen skole.

Populærkonsert

– Dette er en populærkonsert som retter seg særlig mot et ungt publikum, sier Eilertsen.

Konsertprogrammet spenner fra filmer som Ringenes Herre, Star Wars, Harry Potter, Orions belte, Løvenes konge og andre filmer.

Aldersspennet blant de rundt 60 musikerne som skal spille på konserten blir fra 12 til 84 år.

Motivere unge musikere

Med pengegaven ønsker vi å gi unge musikere motivasjon og inspirasjon til å fortsette med musikk. Vi håper også at det bidrar positivt til rekrutteringen.

Omtale i media: