Evenes Turlag og Herjangen Grunneierlag samarbeider om oppføringen av ei sikrings- og grillbu ved det populære turmålet Varden på Veggfjellet. Prosjektet skal bidra til at flere bruker området fordi det vil oppleves som mer attraktivt og trygt å ferdes i. 

Flere bidragsytere

I tillegg til de 25 000 kronene fra Sparebankstiftelsen har prosjektet fått 15 000 kroner i Sildvikmidler og 4000 kroner i friluftsmidler fra Evenes kommune. Sistnevnte ble innvilget i forbindelse med Friluftslivets år i fjor. Fortsatt venter arbeidsgruppa på svar på et par søknader. 

Anleggsstart blir i vår. Bua forventes å stå ferdig i løpet av sensommeren eller høsten. 

Ferdig på sensommeren

I tillegg til de 25 000 kronene fra Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge har prosjektet fått 15 000 kroner i Sildvikmidler og 4000 kroner i friluftsmidler fra Evenes kommune. Sistnevnte ble innvilget i forbindelse med Friluftslivets år i fjor. Fortsatt venter arbeidsgruppa på svar på et par søknader. 

Anleggsstart blir i vår. Bua forventes å stå ferdig i løpet av sensommeren eller høsten.