– Vi mottok 93 søknader; 54 fra kvinner og 39 fra menn. Det er mange unge talenter i landsdelen, å velge ut ti var vanskelig, sa styreleder Kjell Olav Pettersen under utdelingen i SpareBank 1 Nord-Norges festsal i Tromsø tirsdag 7. juni. 

Han forteller at dette er første gang stiftelsen deler ut stipend til kulturtalenter, men at det på ingen måte blir den siste.

– Styret har vedtatt at det skal settes av midler fra Sparebankstiftelsens gavefond til å dele ut inntil ti talentstipend årlig.

Tett samarbeid med kulturinstitusjoner i landsdelen

Det var i mars i år at vi lyste ut en ny stipendordning for unge bosatt i Nord-Norge. Stipendet er tiltenkt talenter som driver med scenekunst, visuell kunst, film, musikk eller litteratur. Søkere måtte være under 35 år, og ha et oppriktig ønske om å videreutvikle sitt talent gjennom faglig utvikling.

Stiftelsen har hatt god hjelp fra kulturinstitusjoner i landsdelen underveis i søknadsprosessen. Disse har vurdert søknader fra talenter innenfor sitt fagområde, og har kvalitetssikret kandidatene og de utdanningen de har søkt om støtte til.

Til sammen ble det utdelt 1 315 500 kroner. 

De som mottok stipend er: 

  • Rina Charlott Lindgren, visuell kunst
  • Iselin Aamodt Borgan, scenekunst
  • Mari Bø, scenekunst
  • Bjørn Hegstad, musikk
  • Julie Alapnes Normann, musikk
  • Kristin Tårnes, visuell kunst
  • Ingvill Fossheim, scenekunst
  • Mathias Dons, musikk
  • Julia Bache-Wiig, film
  • Alexander Aarøen Pedersen, musikk

I tillegg overrakte vi et stipend til 12 år gamle Solveig Irene Primberg Skogdal, musikk.

Bildet viser, fra venstre: Mathias Dons, Bjørn Hegstad, Rina Charlott Lindgren, Iselin Aamodt Borgan,Mari Bø, Kristin Tårnes, Ingvill Fossheim og Solveig Irene Primberg Skogdal.

Julie Alapnes, Julia Bache-Wiig og Alexander Aarøen Pedersen var ikke til stede under utdelingen.