Siri Lund, banksjef i SpareBank 1 Nord-Norge, tok turen innom frivilligsentralen for å slå av en prat med Tommy Myklebust. Tommy er daglig leder ved Senja Frivilligsentral, og er svært takknemlig over støtten fra Stiftelsen.

– Man er jo litt tynget av situasjonen, det er mye frykt og bekymring blant mange. At vi har fått fornyet lokalene er et stort løft i en vanskelig tid. Støtten fra Stiftelsen er utrolig viktig for oss, forteller han til Folkebladet.

Praktiske møbler

Det er mange brukergrupper som samles i lokalene, til ulike aktiviteter. Det betyr stor slitasje på møbler og behov for å enkelt rigge om til de ulike aktivitetene.

– De nye møblene er lettere å holde rene og stoler og bord kan stables. I tillegg har vi fått traller slik at møblene enkelt kan flyttes. Alt er bedre tilrettelagt for ulike arrangement, forteller Tommy Myklebust.

Viktig arena

– Det viktigste vi gjør her på Senja Frivilligsentral er å åpne hjertet for andre. Nærhet og tilstedeværelse i møtet med mennesker er vårt hovedfokus, sier Tommy.

Frivilligsentralen er en viktig arena som skal bidra til at mennesker i en sårbar livssituasjon skal få et mer meningsfylt liv, med bedre livskvalitet. Det kan være flyktninger, rusavhengige, eldre og barn.

Det viktigste vi gjør her på Senja Frivilligsentral er å åpne hjertet for andre. Nærhet og tilstedeværelse i møtet med mennesker er vårt hovedfokus.

Tommy Myklebust, daglig leder ved Senja Frivilligsentral

– Vi hadde nok ikke hatt all denne aktiviteten hvis det ikke hadde vært for Tommy, og vi berømmer den jobben frivilligsentralen gjør. Å ha en slik primus motor som han er kjempeviktig, forteller Siri Lund til Folkebladet.

Les omtale i Folkebladet (Pluss-sak).

Foto: Arne Ivar Hanssen