Klubben holder til i eget lokale i det gamle meieriet i Lakselv. Ungdommene har vært med å pusse opp og tilrettelegge lokalet.

Samlingssted

– Vi ønsker å være et sosialt samlingssted for gaming-interesserte ungdommer. Her kan alle komme selv om de ikke har eget utstyr hjemme, forteller Arne Skare, som er invitiativtaker og styreleder i klubben.

Klubben er medlem i Norges e-sportsforbund. Gjennom forbundet kan klubbens medlemmer delta på digitale turneringer.

– Mange synes det er spennende med e-sport, at de kan konkurrere og bli skikkelig god, forteller Skare.

Jobbet hardt

Klubben har jobbet hardt for å realisere drømmen. Det har gått med mange timer til dugnad og kontakt med næringslivet.

– Klubben har fått InfraNord med på laget, de sørger for et raskt og stabilt internett. Vi har også fått en gunstig leieavtale for lokalet, forteller Arne Skare.

Spleiselag

Stiftelsen har bidratt med støtte til innkjøp av utstyr.

– Forutsetningene for tildelingen var at de ordnet eget lokale og at det var flere bidragsytere, forteller Rolf Eigil Bygdnes, daglig leder i Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge.

Vi ønsker klubben lykke til med fritidstilbudet.