Sommerskolene gjennomføres ved de videregående skolene i Hammerfest, Alta, Kirkenes og Vadsø. Tilbudet gis til elever på VG1 yrkesfag, som står i fare for å stryke i standpunktkarakterer, eller har strøket på matematikk eller naturfageksamen. Tilbudet gis også til lærlinger som har strøket i disse fagene.

Konkurrerer med hele verden

– Det går bra i Nord-Norge, og når det går bra, så er det et resultat av hard jobbing. Vi må få tilført ny kompetanse hele tiden, for vi konkurrerer med hele verden. Om vi skal beholde vår konkurransekraft, må vi ha kompetanse, sa banksjef Per Ola Persen i SpareBank 1 Nord-Norge Øst-Finnmark til iFinnmark, da han overrakte gaven til fylkeskommunen ved hovedutvalgsleder for kompetanse, Johnny Ingebrigtsen. 

Suksess

Sommerskolene har vært en suksess de to siste årene. I fjor deltok nesten 50 elever. Av disse besto 84 prosent ett eller begge fagene etter at eksamen var gjennomført.