Banksjef Per Olaf Persen i Tana overrakte gaven til leder i Nesseby bygdelag, Gunn-Britt Retter, under Vuonnamarkan lørdag 29. august.

Viktig for utemiljøet

– Vi er veldig glad for støtten fra Sparebankstiftelsen. Etter at all undervisning er samlet i Varangerbotn, og skolebygget i Nesseby solgt, er det svært viktig for bygdelaget at utemiljøet midt i boligområdet ikke forfaller. Det er mange som bor i nærområdet, og det er viktig at vi har et område som inviterer til trygg lek og er et hyggelig samlingspunkt, sier Retter til avisen Sagat.

Retter forteller videre at de tar sikte på oppstart i løpet av høsten. Først må det foretas en del grunnarbeid og en gjennomgang av de gamle lekeapparatene for å se om noen av dem kan fortsatt kan brukes. Deretter skal de sette opp gapahuk og kjøpe inn nye apparater. I neste omgang er det ønskelig å få opp apparater som kan brukes til trening. 

– Men det ligger litt lengre frem i tid, sier hun.

Hyggelig å kunne bidra

Per Olaf Persen fra SpareBank 1 Nord-Norge var svært glad for å kunne overrekke gaven fra stiftelsen til bygdelaget i Nesseby. 

– Dette er et flott prosjekt som kommer til nytte for barn i nærmiljøet i Nesseby. Bygdelaget har mange driftige ildsjeler og skaper sammen med blant andre IL Ilar veldig mye i sitt nærmiljø. Bygdelaget skrev en god søknad til stiftelsen og det var hyggelig å kunne bidra til prosjektet, sier Persen til Sagat.