Forebyggende seilas er et prosjekt myntet på unge i 5.-7.klasse.  Redningsselskapet håper å kunne nå 1500 i målgruppen i Troms med et forebyggende budskap. I tillegg kommer et ikke ubetydelig antall i Nordland og Troms.

Forebyggende seilas vil besøke flere havner i Nordland, Troms og Finnmark i løpet av to juni-uker, og alle omkringliggende skoler vil bli invitert til å delta.

Hensikten er først og fremst å lære og bevisstgjøre ungdom om sikkerhet og hindre at det skjer ulykker til sjøs Her vil elevene lære mer om vestbruk, førstehjelp, sjømannskap og oppførsel om bord.

Tilbud til ungdom

Ungdom langs hele norskekysten får tilbud om å delta i Redningsselskapets store satsing. Innholdet varierer noe fra sted til sted, men budskapet er det samme, og aktivitetene drives i stor grad av frivillige krefter.

I Troms er vi så heldige å ha dyktige, driftige unglagsmedlemmer, som allerede er godt drevne på forebyggende arbeid overfor de yngre. Tobias Jenssen og Åmund Erlandsen er to av disse medlemmene, som vil være viktige bidragsytere til avviklingen av forebyggende seilas.

Redningsselskapet håper at sammen med Stiftelsen vil vi få flere unge til å tenke på en utdanning innenfor sjørettet virksomhet, som fiskeri, havbruk, oljenæring og annet.