Kamøyvær bygdelag har i overkant av hundre medlemmer og jobber med å  legge til rette for at barn, unge og resten av innbyggerne i Kamøyvær skal ha ulike tilbud som skaper trivsel. I Kamøyvær leker ungene ute, og alle leker med alle, uansett alder. Når bygdelaget skal kjøpe inn lekestativ og aktivitetsapparater som bidrar til mer aktivitet for ungene i bygda, støtter vi prosjektet med 50 000 kroner.

Stor dugnadsinnsats

Alle aktiviteter i regi av Kamøyvær bygdelag blir gjort på dugnad, og de er opptatt av å ha ulike tilbud til barn og unge spesielt. Bygdelaget arrangerer for eksempel klubbkvelder, de kjører opp skiløyper, vedlikeholder fotballbanen, arrangerer juletrefester og organiserer leie av svømmehall.