Den første filmen i prosjektet heter “Teknikkens muliggjører”. Målet med informasjonsfilmen er å gi mer kunnskap rundt det å være bevegelseshemmet og få flere med funksjonsnedsettelse til å delta på ulike arenaer. I filmen blir vi kjent med tre personer i ulike livsfaser og med ulik bakgrunn. 

Ønsker å vise hva det betyr for brukeren

– Med denne filmen ønsker vi å vise betydningen et aktivitetshjelpemiddel kan gi for brukeren. Jeg håper vi har klart å formidle dette gjennom følelser, sammen med produksjonsleder Christian Løken fra Balder Film, forteller prosjektleder Line Bergli.

Se filmen “Teknikkens muliggjører” på YouTube.

100 000 kroner i støtte

– Andre del av filmprosjektet skal etter planen stå ferdig ved utgangen av mars måned. Det blir en illustrasjonsfilm som skal vise fremgangsmåte og søknadsprosess for aktivitetshjelpemidler, forteller Bergli.

VI har bidratt med 100 000 kroner i støtte til filmprosjektet.