Valgkomiteens valgliste inneholder i alt 14 kandidater. De 7 første kandidatene utgjør valgkomiteens innstilling på medlemmer og varamedlemmer. Valgperioden er 4 år for medlemmene og 1 år for varamedlemmer.

Hvem stiller til valg?

Valgkomiteen har gått gjennom alle forslagene på kandidater og har innstilt disse til valg:

 • Hilde Christin Johansen Mietinen (1967), Vestre Jakobselv, prosjektleder
 • Heidi Tangstad (1970), Alta, strategisk analytiker
 • Leif Arne Bjørkås (1968), Longyearbyen, guide
 • Bernt Ola Nilsen (1982), Stokmarknes, finansdirektør
 • Hugo Magne Kjelseth, (1965), Harstad, daglig leder
 • Marie Jakola Sommernes (1992), Bjørnevatn, HR-rådgiver
 • Ole Reidar Mathisen (1976), Bardufoss, sjef fagskole
 • Fredd-Jarle Wilsgård (1969), Torsken, daglig leder
 • Berit Anne Sara Triumf (1966), Kautokeino, seniorrådgiver
 • Kristine Johnsen Sarnes (1983), Tromsdalen, økonomisjef
 • Stig Brattli (1970), Ankenes, lokfører
 • Line Ellingsen (1969), Svolvær, administrerende direktør
 • Cato Gaustad (1970), Narvik, økonomisjef
 • Hege Sørli (1969), Værøy, daglig leder

Elektronisk valg

Valget gjennomføres elektronisk i uke 48, fra 27. november til 3. desember 2023. Nærmere presentasjon av kandidatene kommer på innlogget valgside.

Link til stemmesiden blir publisert 27. november.

Du kan stemme på maksimalt 7 kandidater. De 3 med flest stemmer blir valgt som medlemmer, de 4 neste blir varamedlemmer i den rekkefølge stemmetallet viser.

Vi minner om at det samtidig avholdes innskytervalg til representantskapet i SpareBank 1 Nord-Norge. For mer informasjon om dette valget, se www.snn.no.


Foto: Kjell-Ole Leiknes.