Den nye redningsbilen ble høytidelig avduket hos Sulland Tromsø som har levert bilen i samarbeid med Handicare, som har stått for spesialinnredningen. Styret til Stiftelsen var til stede under markeringen og det var styreleder Kjell Olav Pettersen som overleverte bilen til Eva Vassnes, leder i Norsk Folkehjelp Tromsø.

Fullspekket med utstyr

Redningsbilen er utstyrt med alt redningsmateriell og vil også fungere som en ledelses plattform under tjenester og aksjoner, grunnet samband og digitale flater. Med den nye bilen styrkes både redningsberedskap, responstid og redningsinnsats.

Stort behov for en egen redningsbil

Det meste av redningsmateriellet har frem til nå blitt oppbevart i en depot henger som står i en garasje. På grunn av mangel på kjøretøy blir hengeren ofte stående igjen i garasjen, til fordel for å trekke ut snøscootere, ATV og redningshenger til denne. Ved oppdrag plukker mannskapet med seg redningsmateriell fra hengener. Denne løsningen har betydelige svakheter, da redningsoppdrag fort kan endre karakter, og at man da mangler utstyr.

– Redningsbilen er et betydelig løft for oss og for den totale beredskapen i Tromsø og omegn. Vi er sikker på at et slikt kjøretøy vil vekke oppsikt på landsbasis, forteller Eva Vassnes, leder i Norsk Folkehjelp Tromsø.

Frivillig organisasjon

Norsk Folkehjelp Tromsø er en frivillig organisasjon, som bistår politi og ambulansetjeneste med redningsoppdrag utenfor vei. Dette kan være syke eller skadde turgåere, sommer som vinterstid. I tillegg bistår de ved snøskred og der personer er savnet i fjellet, eller trenger bistand for å komme ned grunnet værforhold. De bistår også i leteaksjoner etter demente samt ulike sanitetstjenester ved arrangement.

– Bilen kommer i rett tid med tanke på store snømengder som igjen har ført til økt snøskredfare, forteller Eva Vassnes.