Tiltaket må være i Nord-Norge, og søker må være registrert i Frivillighetsregisteret.

Hva gir vi støtte til?

  • Bevertning
  • Leie av lokale på grendehus eller lignende
  • Små julegaver til de som deltar på arrangementet
  • Transport for de som trenger det

Vi gir også støtte til organisasjoner som organiserer og deler ut matesker til de som trenger det mest.

Hvor stort beløp kan man søke om?

Gavemidlene er begrenset. Det kan søkes om tilskudd mellom 5 000 og 30 000 kroner.

Det er positivt for søknaden om dere bidrar med dugnadsinnsats til arrangementet.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. november.


Velg “Forenklet skjema juletilstelning”.