Tiltaket må være i Nord-Norge, og søker må være registrert i Frivillighetsregisteret.

Hva gir vi støtte til?

  • Leie av lokale på grendehus eller lignende
  • Pynt til lokale og bord
  • Bevertning
  • Transport for de som trenger det

Vi gir ikke støtte til gavekort og alkohol.

Hvor stort beløp kan man søke om?

Det kan søkes om tilskudd mellom 5 000 og 30 000 kroner.

Det er positivt for søknaden om dere bidrar med dugnadsinnsats til arrangementet.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. november.

Søknadsskjema åpner 1. oktober 2024.