– Uteskole er mer aktuelt enn aldri før. Å flytte deler av skolehverdagen under åpen himmel styrker både trivsel, læringsmiljø og fysisk aktivitet, sier fylkesråd for plan, økonomi og kultur, Anne Toril Eriksen Balto, i en pressemleding fra Troms og Finnmark fylkeskommune.

Troms og Finnmark fylkeskommune, Midtre Hålogaland friluftsråd, Midt-Troms friluftsråd, Ishavskysten friluftsråd, Nord-Troms friluftsråd og Forum for natur og friluftsliv i Troms, har sammen etablert prosjektet Læring i friluft. Hovedmålet med prosjektet er mer og bedre uteundervisning i skolehverdagen.

Nettverk

Læring i friluft er et gratis tilbud til alle skoler i friluftsrådenes medlemskommuner. Skolene har tilbud om å delta i et gratis nettverk som er ledet av friluftsrådene. Det arrangeres jevnlige samlinger og kurs for lærerne, for å inspirere til utendørs undervisning. Friluftsrådene bistår med kartlegging av gode læringsområder i skolenes nærmiljø.

Uteskole i alle fag

Fagfelt som matematikk og engelsk kan bli en naturlig del av fjæraturen, og norsktimen kan gjennomføres med ski på beina. Skoleprosjektet gir praktiske eksempler på fullverdig pedagogisk undervisning utendørs, som både oppfyller kravene i læreplanen og gir fysisk aktivitet. 

– Det er kun fantasien og kunnskapen til lærerne som setter begrensinger på hva slags undervisning som kan tas med ut, forteller friluftsrådgiver Toril Skoglund i Ishavskysten friluftsråd.

Uteundervisning fremmer både lærelyst, trivsel og et godt klassemiljø.

Bredt samarbeid

Prosjektet er et bredt samarbeid og er støttet av Troms og Finnmark fylkeskommune, Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge og Gjensidigestiftelsen.

Omtale av prosjektet: