Siri Lund, banksjef i SpareBank 1 Nord-Norge, hadde gleden av å overbringe det glade budskap på våre vegne. Elever fra Finnsnes ungdomsskole og Nordborg videregående skole var invitert på kake under den hyggelige markeringen.

Kreativ og praktisk arena

I lokalene på Heimlymyra på Finnsnes skal det etter hvert bli mye aktivitet. Her skal det være en kreativ og praktisk arena, hvor ungdommene i fellesskap kan finne ut hva de vil fylle lokalene med. Det forteller forteller Tommy Myklebust, daglig leder ved Senja Frivilligsentral.

– Vi har et stort verksted i førsteetasjen hvor man kan drive med mekking. Det er rom for både maling, gjenbruk, redesign og filmarbeid, for å nevne noe. Det eneste denne møteplassen ikke kommer til å være, er en game-plass, forteller han, til Folkebladet.

Her skal det være en kreativ og praktisk arena, hvor ungdommene i fellesskap kan finne ut hva de vil fylle lokalene med.

Tommy Myklebust

For alle

Frivilligsentralen har lenge hatt en drøm om å etablere en slik møteplass for ungdom.

– Nå er det faktisk mulig, og vi er så utrolig ydmyke og takknemlige for støtten og tilliten fra Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge. Ikke minst er dette viktig for ungdommer som faller utenfor og som sliter med å innfri krav og forventninger fra samfunnet. De som sårt mangler en plass der de bare kan være seg selv, har nå fått en egen arena. Her har vi plass til alle.

– En annen viktig faktor for oss er å bli verdsatt for det arbeidet vi gjør. Sparebankstiftelsen verdsetter oss virkelig, og det betyr mye mer enn det jeg kan formidle med ord. Å bli verdsatt betyr veldig mye for våre frivillige og alle andre i vår frivillig-familie. Jeg skal personlig i ren glede, dele ut like mange klemmer som kroner i tilskudd, når muligheten byr seg, forteller Myklebust engasjert.

Åpen og inkluderende

Frivilligsentralen har ansatt Remi Thomassen som prosjektleder. Sammen med frivillige voksne skal han sørge for at dette blir et trygt møtested for ungdom mellom 13 og 19 år. Han gleder seg til å ta fatt på jobben.

– Jeg er takknemlig og glad for at jeg fikk tilliten til å lede dette prosjektet. Dette skal være en åpen og inkluderende møteplass for ungdom. En plass hvor de kan finne ro, være seg selv og komme seg vekk fra sosialt press. Vi vil ha ulike kreative og praktiske verksteder, slik at ungdommene kan få dyrke sine egne interesser, og tilegne seg nye kunnskaper, forteller han.

Stor stas

I kommunen er det i dag få tilbud for ungdom som faller utenfor organisert idrett og kulturtilbud.

Siri Lund berømmer initiativet, og særlig den jobben Tommy Myklebust gjør som daglig leder. Å ha en slik primus motor som han er kjempeviktig for å få til aktivitet. Både han og Lund tilhører samme generasjon som vokste opp på Finnsnes.

– Da Tommy og jeg var ungdom, hadde vi FUS, Finnsnes Ungdomssenter. Der var det fotogrupper, biljard og diskotek – et sted for å henge og være sammen. I dag er det viktig at man ikke bare møtes på sosiale medier, men også på fysiske møtesteder. Jeg synes det er stor stas at ungdommene nå får en egen møteplass midt i Finnsnes sentrum, sier Lund til Folkebladet.


Foto: Arne Ivar Hanssen, Folkebladet.

Bilde: Foran, Tommy Myklebust, daglig leder ved Senja Frivilligsentral sammen med Siri Lund, banksjef for SpareBank 1 Nord-Norge. Elever fra Finnsnes ungdomsskole og Nordborg videregående skole i bakgrunnen.

Senja Frivilligsentral endret navn fra Lenvik Frivilligsentral, da de ble en del av storkommunen Senja.