Tiltak:

Tilskudd til plastgjenvinningsmaskin og plastkvern til Newtonrommet i Svolvær.

Beløp: 61 000 kroner

Gavetype: Ungdom og utdanning

Sted: Svolvær

År for mottakelse: 2023