Tiltak:

Tilskudd til prosjektet “Kraftfulle litterære opplevelser for alle” på Stormen bibliotek.

Beløp: 400 000 kroner

Gavetype: Inkludering

Sted: Bodø

År for mottakelse: 2023