Tiltak:

Støtte til 3-årig prosjekt: Kultur- og formidlingsprosjektet “Noisy”, for elever ved avdeling helse- og oppvekst, Brønnøysund vgs. I samarbeid med distriktsmusikerne ved Kulturskolen i Brønnøy.

Beløp: 100 000 kroner

Gavetype: Barn og unge

Sted: Brønnøysund

År for mottakelse: 2015