Tiltak:

Til å delta på kurset Complete Vocal Technique ved Complete Vocal Institute. Hun ønsker å løfte frem samisk musikk, samisk lyrikk og joik.

Beløp: 138 000 kroner

Gavetype: Talentstipend

Sted: Kautokeino

År for mottakelse: 2019