Tiltak:

Til å arrangere felles ungdomssamling for ungdommer med medfødt hjertefeil i alderen 13-18 år.

Beløp: 45 000 kroner

Gavetype: Barn og unge

Sted: Alta

År for mottakelse: 2019