Tiltak:

Til prosjektet Fellesdyrking i Lofoten. Målet med prosjektet er å inspirere, lære og hjelpe folk til å komme i gang med dyrking av mat.

Beløp: 100 000 kroner

Gavetype: Friluftsliv

Sted: Tromsø

År for mottakelse: 2021