Tiltak:

Til å lage grønne guider for byene Alta, Tromsø og Bodø. Guidene skal inspirere byens borgere og næringsliv til mer miljøvennlige handlinger.

Beløp: 300 000 kroner

Gavetype: Barn og unge

Sted: Tromsø

År for mottakelse: 2018