Tiltak:

Tilskudd til å arrangere juletilstelning.

Beløp: 20 000 kroner

Gavetype: Juletilstelning

Sted: Kautokeino

År for mottakelse: 2022