Tiltak:

Til symaskiner, samt diverse tilhørende utstyr. Utstyret skal brukes til kurs og opplæring for unge, i bruk av symaskin og reparasjon og omsøm av tekstiler.

Beløp: 30 000 kroner

Gavetype: Barn og unge

Sted: Brøstadbotn

År for mottakelse: 2022