Tiltak:

Tilskudd til gratis lørdagsaktiviteter for ungdommer i 2024. Tilskuddet gjelder til oppdatering av lyd- bilde- og lysanlegg, samt til utstyr til aktiviteter.

Beløp: 64 000 kroner

Gavetype: Fritidstilbud

Sted: Tromsø

År for mottakelse: 2023