Tiltak:

Til å utvikle sine utøvertekniske, improvisatoriske og kompositoriske/ koreografiske ferdigheter gjennom workshops i utlandet over tre år.

Beløp: 150 000 kroner

Gavetype: Talentstipend

Sted: Bodø

År for mottakelse: 2016