Tiltak:

Tilskudd til å opprette lavterskeltilbud for barn i barnehagealder slik at de kan bli kjent med samisk joik og fortellertradisjoner.

Beløp: 90 000 kroner

Gavetype: Fritidstilbud

Sted: Karasjok

År for mottakelse: 2023