Tiltak:

Til nye spesialtilpassede lekeapparater for svaksynte/blinde barn. Harelabben lekepark er i tilknytning til Evenes Syns- og mestringssenter som er beregnet for svaksynte og blinde barn og deres familier.

Beløp: 100 000 kroner

Gavetype: Barn og unge

Sted: Liland

År for mottakelse: 2021