Tiltak:

Til sertifiseringskurs innenfor Timani, en metode innenfor sang og instrumentalutøving. Videre skal hun ta Advanced kurs i Estill Voice Training, en metode for stemmebruk.

Beløp: 110 000 kroner

Gavetype: Talentstipend

Sted: Hansnes

År for mottakelse: 2021