Tiltak:

Til å hospitere ved Marina Abramovic Institute og for å delta på Marinas retrospektive utstilling og performance i Bonn og i Firenze.

Beløp: 150 000 kroner

Gavetype: Talentstipend

Sted: Kautokeino

År for mottakelse: 2018