Tiltak:

Til å gjennomføre flere ryddeaksjoner i Sørkjosleira naturreservat. De samarbeider med skoleklasser og andre lag/foreninger og frivillige.

Beløp: 60 000 kroner

Gavetype: Friluftsliv

Sted: Storsteinnes

År for mottakelse: 2020