Tiltak:

Tilskudd til nybegynnerkurs i innebandy i Nord-Norge. Målet er å opprette tilbud på 10 nye steder i landsdelen.Tilskuddet gjelder til utstyr og honorar til unge ledere.

Beløp: 100 000 kroner

Gavetype: Barn og unge

Sted: Tromsø

År for mottakelse: 2022