Tiltak:

Til prosjektet Mestring og trivsel ved Barentshavet. Formålet med prosjektet er å bidra til at barn og unge som vokser opp i kommunen skal inneha mestringsevne og trygghet i sin omgang med havet og naturen på Nordkyn.

Beløp: 125 000 kroner

Gavetype: Barn og unge

Sted: Gamvik

År for mottakelse: 2018