Tiltak:

Til etablering av Lab Neptun som et permanent lokalt vitensenter for barn og unge. Senteret er tilknyttet både lokale, regionale og nasjonale nettverk.

Beløp: 50 000 kroner

Gavetype: Barn og unge

Sted: Melbu

År for mottakelse: 2018