Tiltak:

Til å arrangere workshop for barn og unge i Vesterålen/Lofoten for å lære å kode/programmere.

Beløp: 44 000 kroner

Gavetype: Barn og unge

Sted: Melbu

År for mottakelse: 2016