Tiltak:

Til prosjektet “Unge hender kan”. Der skal arrangeres en samling for unge mellom 13-19 år som skal lære seg ulike håndverksteknikker.

Beløp: 45 000 kroner

Gavetype: Barn og unge

Sted: Storslett

År for mottakelse: 2019