Tiltak:

Til prosjektet Mestringslykke, som skal få synshemmede og blinde på ulike turer for å oppleve mestring, økt livskvalitet og livsglede.

Beløp: 25 000 kroner

Gavetype: Eldre

Sted: Bodø

År for mottakelse: 2017