Tiltak:

Tilskudd til å arrangere juletilstelning i Narvik for fosterbarn, fosterforeldre og hjemmeboende barn til fosterforeldrene.

Beløp: 4 000 kroner

Gavetype: Juletilstelning

Sted: Bodø

År for mottakelse: 2023