Tiltak:

Tilskudd til å arrangere juletilstelning i Mosjøen for fosterbarn, fosterforeldre og hjemmeboende barn til fosterforeldrene.

Beløp: 8 000 kroner

Gavetype: Juletilstelning

Sted: Bodø

År for mottakelse: 2023