Tiltak:

Til å bygge ærfugl-hus og sette opp informasjonsplakater om tradisjonene med ærfuglskjøtsel i Bodøsjøen.

Beløp: 51 200 kroner

Gavetype: Friluftsliv

Sted: Bodø

År for mottakelse: 2021