Tiltak:

Til prosjektet “Dig in”. Sanitetsforeningen skal tilby kurs til ungdommer med formål å etablere gode matvaner når de flytter på hybel. Målgruppen er borteboende elever på videregående skole.

Beløp: 20 000 kroner

Gavetype: Barn og unge

Sted: Øksfjord

År for mottakelse: 2018