Tiltak:

Til innkjøp av arbeidstøy til elever i 8. og 9. klasse i Nord-Troms som deltar på praksisdager i fiskeribedrifter. Opplæringskontoret har et pågående prosjekt der målet er å få flere ungdommer interessert i sjømatfagene.

Beløp: 60 000 kroner

Gavetype: Barn og unge

Sted: Senjahopen

År for mottakelse: 2018