Tiltak:

Til å etablere sansehage i form av et bytorg. Formålet med prosjektet er å gi økt aktivitet for beboere på sykehjemmet.

Beløp: 150 000 kroner

Gavetype: Eldre

Sted: Kirkenes

År for mottakelse: 2018