Tiltak:

Til innkjøp av dieselvarmer og kondensavfukter til MK Hessfjord, slik at båten kan brukes hele året. Museumslaget bruker båten aktivt i tilbudet til skoleungdom samt lag og foreninger.

Beløp: 68 650 kroner

Gavetype: Friluftsliv

Sted: Hansnes

År for mottakelse: 2020