Tiltak:

Tilskudd til undervisningsopplegget “På ville veier”. Prosjektet retter seg til elever som spesialiserer seg innen restaurant- og matfag i Nordland, Troms og Finnmark.

Beløp: 1 400 000 kroner

Gavetype: Unge og miljø

Sted: Svolvær

År for mottakelse: 2023